Открытие супермаркета "Виктория" в Мега Маркете. 15 августа 2014

Открытие супермаркета "Виктория" в Мега Маркете. 15 августа 2014
Открытие супермаркета "Виктория" в Мега Маркете. 15 августа 2014
Открытие супермаркета "Виктория" в Мега Маркете. 15 августа 2014
Открытие супермаркета "Виктория" в Мега Маркете. 15 августа 2014
Открытие супермаркета "Виктория" в Мега Маркете. 15 августа 2014
Открытие супермаркета "Виктория" в Мега Маркете. 15 августа 2014
Открытие супермаркета "Виктория" в Мега Маркете. 15 августа 2014